Κόστος Υπηρεσιών

Το ιδιωτικό γραφείο ερευνών «Ντετέκτιβ Κίτσιος» προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχοντας την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τεχνολογικό εξοπλισμό να υποστηρίξει κάθε είδους περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση στη χώρα μας προσφέρουμε αρκετά οικονομικά πακέτα, τα οποία είναι προσιτά από όλους.

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή της υπόθεσής σας είναι:

  • Ο αριθμός των ιδιωτικών ερευνητών του γραφείου μας που θα απασχοληθούν και για πόσες ώρες
  • Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, εάν κριθεί απαραίτητο
  • Η επικινδυνότητα της υπόθεσης και το ρίσκο που αναλαμβάνουμε
  • Ο αριθμός ανθρωπίνου δυναμικού και οι εργατοώρες που θα χρειαστούν για την επίλυση της υπόθεσης
  • Η τοποθεσία και η ώρα της ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η υπηρεσία (πχ νύχτα)

Σε κάθε περίπτωση και έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και την εμπειρία μας, σας εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που κριθεί πως οι διαδικασίες δε δύναται να αποφέρουν για συγκεκριμένους λόγους το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ISO


Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές ISO 9001:2015 Quality Management Systems

Αυστηρός Επαγγελματισμός

Απόλυτη εχεμύθεια, διακριτικότητα, εμπιστοσύνη και άριστη εξυπηρέτηση συνιστούν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά - αξίες της Detective Κίτσιος

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας