Αρχική

Ανακαλύπτουμε την αλήθεια

Ξεκινώντας από νεαρή ηλικία και έχοντας πλέον στο ενεργητικό του πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, εκατοντάδες επιτυχημένες υποθέσεις και σπουδές στην Αμερική, ο Ιδιωτικός Ερευνητής Αλέξανδρος Κίτσιος διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, πείσμα και όρεξη για δουλειά. Το ολοένα και αυξανόμενο δίκτυο συνεργατών που έχει αναπτύξει του επιτρέπει να συνεχίζει και να φτάνει εκεί που άλλοι διστάζουν και σταματάνε.

Έδρες και Δίκτυο συνεργατών

ISO

Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύφμωνα με το Διεθνές ISO 9001:2015 Quality Management Systems

Αυστηρός Επαγγελματισμός

Μας διακρίνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως εχεμύθεια, εμπιστοσύνη, διακριτικότητα και άριστη εξυπηρέτηση

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Σε περίπτωση που οι συγκυρίες θέσουν ανεκπλήρωτη την υπόθεση

ISO


Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές ISO 9001:2015 Quality Management Systems

Αυστηρός Επαγγελματισμός

Απόλυτη εχεμύθεια, διακριτικότητα, εμπιστοσύνη και άριστη εξυπηρέτηση συνιστούν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά - αξίες της Detective Κίτσιος

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας