Σχολικός εκφοβισμός

Σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια έννοια που μπήκε πρόσφατα δυναμικά στη ζωή μας, αν και δική μας εκτίμηση είναι πως υπάρχει ως κατάσταση από πολύ παλιά. Με τη διάδοση όμως του φαινομένου και τη δυνατότητα των ημερών για δημοσίευση τέτοιου είδους υποθέσεων, δημιουργήθηκαν νέες κοινωνικές ορολογίες που διευκολύνουν τον κόσμο να περιγράψει συγκεκριμένα τη μορφή της προβληματικής κατάστασης που βιώνει καθώς και ελεύθερα να συζητήσει με το παιδί του για ένα τέτοιου είδους θέμα. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” ασχολείται επισταμένα με υποθέσεις σχολικού εκφοβισμού, με τη συνεργασία τόσο των γονέων του παιδιού όσο και της σχολικής διεύθυνσης η οποία κρίνεται ως επιτακτική για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συνολικά του σχολικού εκφοβισμού.