Παρακολούθηση Κινητού

Παρακολούθηση Κινητού

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση πως η υπηρεσία παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού – προγράμματος, επιτρέπεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εφόσον κριθεί πως γίνεται για αθέμητους λόγους, χαρακτηρίζεται ως “παράνομη”. Η παρακολούθηση κινητού κρίνεται αναγκαία στις περιπτώσεις βάσιμων υποψιών για τυχόν παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων του (όπως και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με ανήλικα τέκνα). Η παρακολούθηση κινητού ωστόσο αποτελεί μια χρήσιμη υπηρεσία και σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν διαγνωστεί με άνοια, καθώς δύναται να σώσει τη ζωή τους. Εφόσον η υπόθεσή σας έχει να κάνει με την παροχή συσκευών και προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας σε υπαλλήλους σας, προηγείται της έναρξης παρακολούθησης των κινητών τους τηλεφώνων, επισταμένη έρευνα επί του νομικού πλαισίου που διέπει τη χρήση τους.