Καταγραφή ιστορικού – Προγαμιαίος έλεγχος

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” υπό την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και με απόλυτη διακριτικότητα, προσφέρει υπηρεσίες καταγραφής ιστορικού – προγαμιαίου ελέγχου, παρέχοντας σας απαντήσεις σε θέματα που αφορούν

  • Οικονομικό υπόβαθρο – περιουσιακά στοιχεία του ατόμου που σας ενδιαφέρει και μελών της οικογενείας του.
  • Οικονομικές συνήθειες του ατόμου που σας ενδιαφέρει και μελών της οικογενείας του.
  • Προηγούμενο διαζύγιο με οικονομικά αίτια.

Στόχος της ανωτέρω προσφερόμενης υπηρεσίας είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τον πρότερο βίο του μελλοντικού σας συζύγου ή της μελλοντικής σας συζύγου προκειμένου να το από κοινού σας νέο ξεκίνημα να μην επιφυλάσσει αρνητικές εκπλήξεις, τουλάχιστον συνδεόμενες με πράξεις του παρελθόντος.