Οικονομικά εγκλήματα

Οικονομικά εγκλήματα

Οι άνθρωποι της “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” δύναται να λειτουργήσουν και ως εταρικοί ιδιωτικοί ερευνητές προκειμένου να διεξαχθούν ενέργειες εσωτερικής και εξωτερικής ιδιωτικής έρευνας για διαφόρων ειδών επιχειρήσεις. Η επαγγελματική έρευνα σε εσωτερικό επίπεδο αφορά στη διερεύνηση τυχόν καταχρηστικής συμπεριφοράς στελεχών (λογαριασμοί, δαπάνες, συμπεριφορά κ.ά.). Η επαγγελματική έρευνα σε εξωτερικό επίπεδο αφορά κατά κύριο λόγο τρίτα μέρη – συνεργάτες της επιχείρισης και αφορούν περιπτώσεις όπως εξαπάτηση στις χρεώσεις προμηθευτών, δόλιος ανταγωνισμός κ.ά.