Εργασιακός εκφοβισμός – mobbing

Εργασιακός εκφοβισμός – mobbing

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” χειρίζεται επιτυχώς τα τελευταία χρόνια υποθέσεις εργασιακού εκφοβισμού ή “mobbing” όπως αλλιώς είναι ευρέως γνωστή τέτοιου είδους ενοχλητική ή ακόμα και απειλητική συμπεριφορά στο εργασιακό μας περιβάλλον. Η ηθική παρενόχληση και ο εκφοβισμός στον εργασιακό μας χώρο ορίζεται ως η άσκηση ανεπιθύμητων ενεργειών και προσβλητικής συμπεριφοράς κυρίως από υψηλά προς χαμηλά στην επαγγελματική ιεραρχία αλλά και μεταξύ ομόβαθμων στελεχών, ενώ σπανιότερα εφαρμόζεται και από ομάδες εργαζομένων προς τη Διοίκηση μιας επιχείρησης. Πολλές φορές οι θιγόμενοι δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ότι αποτελούν θύματα εργασιακού εκφοβισμού ή mobbing. Ο εκφοβισμός γίνεται αντιληπτός μετά από συστηματική και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά η οποία έχει ως αποτελέσματα ψυχοσωματικές αντιδράσεις και μειωμένη εργασιακή απόδοση.