Επιμέλεια τέκνων

Επιμέλεια τέκνων

Το γραφείο της “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων επιμέλειας τέκνων. Μέχρι σήμερα έχουμε προβεί στη συγκέντρωση πολλπαλών σημαντικών στοιχείων διαφόρων ειδών προκειμένου οι πελάτες μας να αποκτήσουν τα απαραίτητα “εργαλεία” για την επαρκή και αποδοτική υποστήριξη της υπόθεσής του σας ενώπιων των Ελληνικών δικαστικών αρχών και τελικά να πάρουν την πολυπόθητη και τόσο σημαντική για αυτούς επιμέλεια του παιδιού τους.