Εντοπισμός μαρτύρων

Εντοπισμός μαρτύρων

Η “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση μαρτύρων οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε δικαστική υπόθεση. Οι ιδιωτικοί ερευνητές της “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” αναλαμβάνουν τη συλλογή αδιάσειστων στοιχείων και τον εντοπισμό των ανθρώπων «κλειδιά» στις υποθέσεις που σας απασχολούν με στόχο την παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων για τη θετική έκβαση της υπόθεσης σας στα Ελληνικά δικαστήρια.