ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ – 2ο γραφείο

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ – 2ο γραφείο

Η εταιρεία ιδιωτικών ερευνών “Ντετέκτιβ- Κίτσιος” διατηρεί γραφεία εξυπηρέτησης πελατών εκτός από την Θεσσαλονίκη και στην ελληνική πρωτεύουσα των Αθηνών, προκειμένου οι εκλεκτοί μας πελάτες να μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή μας στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), με εύκολη προσβασιμότητα. Ωστόσο, σε όποια περιοχή και εάν βρίσκεστε και εφόσον επιθυμείτε να έχετε μια πιο άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες σας στην “Ντετέκτιβ- Κίτσιος” , είμαστε πάντοτε δίπλα σας διαμέσου των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες ιδιωτικής έρευνας – ντετέκτιβ ειδικότερα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως η Αθήνα, είναι απαραίτητες λόγω του σημαντικά μεγάλου αριθμού περιστατικών που προκύπτουν και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.