Ναρκωτικά

Ναρκωτικά

Το τμήμα ειδικών αποστολών της “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” αναλαμβάνει τη διακριτική παρακολούθηση οικείων σας ατόμων για τα οποία έχετε την υποψία ότι έχουν μπλέξει με ναρκωτικά, καταγράφοντας τις κινήσεις, νέες συνήθειες και τυχόν παραβατική συμπεριφορά των ανθρώπων σας, προκειμένου να αποκτήσετε μια σαφή και ολοκληρώμενη εικόνα και να προβείτε στη συνέχεια στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες που θα αποφασίσετε, έχοντας στη διάθεσή σας πολύτιμα στοιχεία ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αγαπημένο σας πρόσωπο, οπότε είστε σε θέση να ζητήσετε συγκεκριμένα βοήθεια και καθοδήγηση για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών.