Ανίχνευση παγιδευμένων χώρων

Ανίχνευση παγιδευμένων χώρων

Οι ιδιωτικοί ερευνητές και ειδικοι συνεργάτες της “Ντετέκτιβ-Κίτσιος Αλέξανδρος” έχοντας στη διάθεσή τους τον εταιρικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, δύναται να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ως προς την ανίχνευση παγιδευμένων χώρων στον ιδιωτικό και επαγγελματικό σας χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό) καθώς και τη θωράκισή τους ενάντια σε τέτοιου είδους ενέργειες. Στόχος είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητάς σας αλλά και η προστασία των εταιρικών σας δεδομένων, λειτουργώντας λεπτομερώς και με ιδιαίτερη προσοχή.